Quy định chuyển phát hoa tươi của Website: www.hoatuoibinhduong.com
Hoatuoibinhduong.com nhận thiết kế hoa tươi và giao hoa tươi tại nhà theo yêu cầu của quý khách trong phạm vi tỉnh Bình Dương. Mẫu hoa tươi sẽ được thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, phong tục tập quán và đặc thù của từng khu vực tỉnh Bình Dương.
Hoatuoibinhduong.com chấp nhận chuyển phát hoa tươi thông thường từ 6:00 đến 20:00 hàng ngày (Lưu ý: Những yêu cầu giao hoa tươi ngoài giờ có thể được đáp ứng tùy điều kiện cho phép của các bên.)
Hoatuoibinhduong.com chỉ chấp nhận giao hoa tươi khi có đầy đủ thông tin của người gửi hoa tươi và người nhận hoa tươi (Lưu ý: Tất cả các đơn hoa tươi phải có số điện thoại của người nhận hoa tươi và người gửi hoa tươi để tiện liên lạc trước khi chuyển phát hoa tươi)
Trường hợp Điện Hoa chia buồn - đám tang:
Trước khi phát điện hoa, Hoatuoibinhduong.com sẽ liên lạc để biết ngày giờ có thể chuyển hoa viếng (tùy theo phong tục mỗi khu vực/gia đình, thông thường là sau khi khâm liệm và trước khi động quan). Trong trường hợp không có thông tin về thời gian phúng viếng, khi chuyển phát điện hoa đến địa chỉ mà không đúng thời gian, Hoatuoibinhduong.com chấp nhận chuyển phát điện hoa chia buồn vào một thời điểm khác trước 12 giờ ngày hôm sau.
Trường hợp gia đình người mất không nhận điện hoa phúng viếng bằng hoa tươi, điện hoa vẫn coi như đã thực hiện (trường hợp này phiếu giao hoa không có ký nhận).
Phát trong bệnh viện/trung tâm y tế/phòng cách ly điều trị/nhà ga xe/ nhà ga sân bay.
Một số khu vực không chấp nhận chuyển phát hoa tươi. Trường hợp này, chúng tôi sẽ báo cho người nhận về điện hoa và thỏa thuận đặt tại một nơi được phép trong khu vực.
Hoatuoibinhduong.com chấp nhận chuyển phát hoa tươi tại các nhà ga xe lửa, bến xe, nhà ga sân bay tại Việt nam. (Dịch vụ có thu phí, xin liên hệ để biết trước - Hotline: 0916216207
Trường hợp không đúng địa chỉ giao điện hoa (do người gửi viết và cung cấp sai)
Nhân viên Hoatuoibinhduong.com sẽ liên lạc với người nhận (hoặc người gửi) để thỏa thuận về việc chuyển sang địa chỉ phát mới với điều kiện khoảng cách từ địa chỉ phát cũ đến địa chỉ phát mới không xa hơn 10 km.
Nếu tất cả các liên lạc không thực hiện được thì Hoatuoibinhduong.com sẽ lưu sản phẩm điện hoa trong vòng 08 giờ kể từ thời điểm phát dự kiến để chuyển phát sau khi có thông tin về nơi phát chính xác. Sau thời gian trên, nếu vẫn không có thông tin về địa chỉ phát chính xác, đơn hàng coi như được hủy bỏ (trường hợp phiếu giao hoa không có ký nhận, quý khách không được hoàn tiền)
Trường hợp không có người nhận điện hoa:
=> Trường hợp không có người nhận tại địa chỉ phát, đơn hàng coi như hủy bỏ. (trường hợp phiếu giao hoa không có ký nhận, quý khách không được hoàn tiền)
Trường hợp người nhận điện hoa đi vắng
=> Trường hợp người nhận đi vắng trong thời điểm phát điện hoa, quà tặng Hoatuoibinhduong.com sẽ:
Giao cho người thân, bạn bè trong nhà/phòng/công ty nhờ chuyển lại (trường hợp này người ký nhận sẽ là người nhận thay).
Trường hợp người nhận từ chối nhận điện hoa:
=> Trường hợp người nhận từ chối nhận, điện hoa được xem như hủy bỏ. (trường hợp phiếu giao hoa tươi không có ký nhận, quý khách không được hoàn tiền)
=> Trường hợp người nhận là người quan trọng/trong phòng cách ly điều trị, điện hoa sẽ được chuyển phát thông qua thư ký/bảo vệ/thân nhân…(trường hợp này người ký nhận sẽ là người nhận thay)
                                                     = = = &&& = = =

Trân trọng!

Bán Giám Đốc

    Đã ký